4 weeks ago

Ołoszenie – szkolenia z włoskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) read more...

1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z estońskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.teambuilding.edu.pl/blog/opin read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z coachingu

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.teambuilding.edu.pl/blog/narzedzia-gry-menedzerskie read more...

1 month ago

Zawiadomienie – treningi z Power Point

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z logistyki

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.zarzadzan read more...

1 month ago

Informacja – treningi z międzykulturowości

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...

1 month ago

Ołoszenie – kursy z transportu

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) read more...