24 minutes ago

Zaproszenie – szkolenia z logistyki

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.zarzadzan read more...

2 days ago

Informacja – treningi z międzykulturowości

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...

2 days ago

Ołoszenie – kursy z transportu

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) read more...

2 days ago

Publikacja – szkolenia z psychoterapii

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 read more...

3 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z team building

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.zarzadzanie-projektami.biz.pl/blo read more...

4 days ago

Ołoszenie – szkolenia z czeskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

6 days ago

Decyzja – szkolenia z kreatywności

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.zarzadzanie-proje read more...